Terapie Pentru Viață

Cromoterapie –Terapia cu lumină

Știința utilizării Luminii colorate, a culorilor de bază și a celor complementare, a nuanțelor acestora, de către psihoterapeut și bioenergoterapeut, determină schimbări mentale, psihice și comportamentale rapide în viața solicitanților ca urmare a efectuării unor tratamente radicale și sigure.

Culorile de bază și cele complementare ale lumii fizice sunt recunoscute de mintea omului prin ochii săi fizici, ca urmare a manifestărilor deprinderilor condiționate și a obișnuințelor lor.

Omul se naște, se dezvoltă și evoluează într-un mediu cromatic, într-o lume fizică colorată.

Ziua viața omului se desfășoară într-un mediu în care acțiunea este posibilă, în care nivelul metabolic și secrețiile glandulare cresc, de unde rezultă mai multă energie și stimulare în manifestările omenești. Noaptea aduce cu sine o dublă pasivitate, liniștea mentală și încetinirea generală a activității glandulare și metabolice.

Culoarea, dincolo de percepția și trăirea ei afectivă, este o oglindă a personalității noastre.

Cromoterapeutul folosește culorile vizibile cu ochii fizici în planul material pentru a activa și a modifica mental starea de sănătate a clientului.

Cromoterapia are două laturi: o latură vizibilă cu ochii fizici, și o latură văzută, percepută și aspectată doar de ,,ochii minții”.

Cromoterapia poate fi combinată eficient cu meloterapia și aromoterapia.

Omul este holistic, de aceea terapia prin lumină este metodă de bază a vindecării sale în astral dar și pe pământ. Atracția sau repulsia, simpatia sau antipatia față de o culoare din lumea fizică reprezintă indicii atât al modului general de raportare a personalității la lumea înconjurătoare, cât și a apartenenței la o anumită structură de norme și valori.

Trebuie să fim mai atenți cum ne îmbrăcăm deoarece culorile hainelor ne dau stări psihice și trăiri emoționale caracteristice lor: bucurie-tristețe, armonie-dizarmonie, fericire –nefericire, liniște-neliniște, speranță, optimism, încredere în noi și în forțele noastre. Vestimentația influențează și induce anumite aprecieri, stări și atitudini la adresa noastră și asupra anturajului.

A ne îmbrăca adecvat nu înseamnă doar să fim asezonați la frig sau căldură, la soare și ploaie, ci să degăjăm simpatie în jurul nostru, să emanăm bucurie de a trăi și a fi fericiți.

Vino alături de mine să îți împărtășesc magia culorilor